Polityka Prywatności i Cookies

www.iclouders.pl

Polityka Prywatności i Cookies

Agencja Reklamowa iClouders poświęca wiele uwagi ochronie poufności informacji użytkowników witryny.

Niniejsze zasady polityki prywatności objaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych w witrynie www.iclouders.pl (“Witryna“); nie odnoszą się one do żadnych innych witryn sieci Web, lecz odnoszą się one do Profili Social Media Agencji Reklamowej iClouders.

Przez skorzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na sposoby gromadzenia i wykorzystywania informacji opisane w niniejszych Zasadach polityki prywatności.

Administrator danych osobowych iClouders Judyta Kowalczyk, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Cookies:

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik może przeglądać witrynę bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies.

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies na zbieranie których najpierw musisz wyrazić zgodę.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej
  2. Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej  oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.
  3. Convert Plus  – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji newsletterów popup. Oprogramowanie to pomaga na zapis do newslettera iclouders.pl. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator iClouders Judyta Kowalczyk. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Logi:

Korzystanie z witryny wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w webd.pl.

Cele i czynności przetwarzania:

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, czyli podmiotów, z których usług Administrator iClouders korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień:

Podmiot w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury – „Twój StartUp”  ul. Żurawia 6/12, lok. 766 Polska, 00-503 Warszawa NIP: 5213641211.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Newsletter

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane do wysyłania e-maili informacyjnych o nowościach, promocjach, usługach, produktach, wydarzeniach z domeny iclouders. Dane te przechowywane są na serwerze www.iclouders.pl po przez aplikację Mail Poet. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Rezerwacje

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane do wysyłania e-maili informacyjnych z domeny iclouders oraz kontaktu telefonicznego, w związku z wybraną przez użytkownika usługą. Dane te przechowywane są na serwerze www.iclouders.pl po przez aplikację Salon booking system. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

LiveChat

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane do wysyłania e-maili informacyjnych z domeny iclouders, kontaktu telefonicznego oraz komunikacji formie czatu. Dane te przechowywane są za pośrednictwem aplikacji TAWK.TO, która zostawia cookies na Twoim urządzeniu. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Komentarze na Blogu:

Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w webd.pl w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.

Sklep

Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia faktury VAT (realizacji umowy sprzedaży). Dane te przechowywane są na serwerze  www.iclouders.pl za pośrednictwem wtyczki woocommerce.  Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się przez email, na adres biuro@iclouders.pl.